Наш проект

Громадянська освіта проти дезінформації

Протидія 

неправдивим

трактуванням історії

в міжнародній політиці й пропаганді

 

Агресивні гравці на міжнародній арені повсякчас експлуатували незлагоду між країнами-сусідами, зокрема, в питаннях, що стосуються колективних ідентичностей, політики пам’яті та некомпліментарних інтерпретацій історії.

Впродовж останніх десятиріч такі зловмисні методи застосовувала Російська Федерація, намагаючись дестабілізувати ситуацію на європейському континенті. У спробах запобігти створенню державами Східної й Центрально-Східної Європи міцного альянсу демократичних спільнот, Кремль традиційно вдавався до утилізації будь-яких проявів міжкультурних упереджень, суперечок навколо різного викладу історичних подій та інших подібних протиріч.

Першорядна роль у зазначеній геополітичній каверзі належить спеціально розробленим дезінформаційним кампаніям, спрямованим на розгортання легітимаційних (і майже завжди популістських) квазі-історичних дискурсів.

Попри їхню вкрай деструктивну роль, згадані явища майже цілковито проігноровано в навчальних програмах із міжнародних відносин і медійної грамотності. З цієї причини більшості початківців у таких професійних царинах, як розбудова миру, публічна дипломатія, міжкультурна комунікація та протидія дезінформації на міжнародному рівні бракує теоретичних і практичних знань, неодмінних для успішного виконання відповідних функціональних обов’язків.

На тлі поточної війни, яку Росія веде проти України, дана проблема набуває ще більшої актуальності.

Кроки з вирішення проблеми:

Задля покращення ситуації в сфері підготовки відповідних експертів нашу проектну діяльність спрямовано на запровадження до системи громадянської, вищої та післядипломної освіти в Україні спеціалізованої тренінгової програми, сфокусованої на протидії дезінформаційним практикам у вимірі культурних ідентичностей, колективної пам’яті та репрезентацій минулого.

Така новація сприятиме створенню корпусу експертів, компетентних у нейтралізації вказаних деструктивних наративів, націлених на стимулювання напруги, протиборства й конфліктів між сучасними спільнотами в Європі й поза її межами.