Майстер клас:

Дипломатичний

етикет і протокол:

практичні аспекти
1 березня 2024 року

1 березня в освітньому просторі Київської школи дипломатичних мистецтв пройшов майстер-клас, присвячений етикету й протоколу в сьогоднішній дипломатії.

Continue reading

Наш проект

Громадянська освіта проти дезінформації

Протидія 

неправдивим

трактуванням історії

в міжнародній політиці й пропаганді

 

Агресивні гравці на міжнародній арені повсякчас експлуатували незлагоду між країнами-сусідами, зокрема, в питаннях, що стосуються колективних ідентичностей, політики пам’яті та некомпліментарних інтерпретацій історії.

Впродовж останніх десятиріч такі зловмисні методи застосовувала Російська Федерація, намагаючись дестабілізувати ситуацію на європейському континенті. У спробах запобігти створенню державами Східної й Центрально-Східної Європи міцного альянсу демократичних спільнот, Кремль традиційно вдавався до утилізації будь-яких проявів міжкультурних упереджень, суперечок навколо різного викладу історичних подій та інших подібних протиріч.

Першорядна роль у зазначеній геополітичній каверзі належить спеціально розробленим дезінформаційним кампаніям, спрямованим на розгортання легітимаційних (і майже завжди популістських) квазі-історичних дискурсів.

Continue reading

Наша викладацька робота:

Курси з дипломатії

та дипломатичних

мистецтв

Поточні й заплановані

 

Як і за великоможного стародення або ж за минувшини зовсім нещодавньої, професійний світ дипломатії (та й загалом усього того, що ми звемо “міжнародні відносини”) залишається непохитно вибагливим до своїх численних насельників. Від них, за традицією, жадають проявів щонайліпшої освіченості, надто коли йдеться про неозоре розмаїття людських спільнот і культур.

Усталена система вищої освіти, однак, не демонструє якогось прикметного заміру викохувати дипломатів по-класичному мудрованих і всебічно ладних до своєї справи.

Затяжну путь до фахової досконалості за таких обставин випадає зверстати самим персонам, окриленим снагою до дипломатичної професії. У цій захопливій вандрівці вони матимуть стати майстерниками того класу, який у лексиконові одного з кремезів дипломатичного мистецтва – Франсуа де Кальєра де Рошлє де Жиньї (1645-1717) – пойменовано “переговірник просвіщенний і вправний“.

Аби посприяти тим, хто відчуває потяг до означеного шляху, Київська школа дипломатичних мистецтв пропонує набір навчальних курсів, адаптованих як для триваліших, так і для короткочасних студій.

Continue reading

Круглі столи

Київської школи дипломатичних мистецтв:

Дипломатія й література

Сер Ернест Сетоу (1843-1929), один із найприкметніших велетів світової дипломатії, залишив удячним нащадкам щедротний письменницький спадок. До цього патримоніуму, разом із рештою вишуканих трактатів, належать украй елегантно складені «Настанови до дипломатичної практики», вперше видані 1917 року.

У вказаному творові, найбільш знаному з тих, що вийшли з-під пера сера Ернеста, окреслено риси, які, на переконання зазначеного автора, мають бути неодмінно притаманними дипломатові.

Поміж них – така: «A mind trained by the study of the best literature, and by that of history» («Розум, натренований вивченням найкращої літератури, а ще – знаттям історії»).

Київська школа дипломатичних мистецтв обрала процитоване формулювання як головну тему для постійної серії круглих столів, котрі ми проводимо поряд із іншими нашими заходами.

Continue reading

Семінаріум

Київської школи дипломатичних мистецтв:

Кар’єрa в міжнародних відносинах

Конверзації з молоддю про кар’єрні можливості в міжнародних відносинах (зокрема, на шляхетній ниві дипломатії) є одним із чільних керунків у нашій діяльності. Заходи в межах даного пріоритету відбуваються впродовж академічного року, збираючи студентів і випускників із різних освітніх закладів України.

Міжнародні відносини – це царина з багатоманітними перспективами для обдарованих індивідів, спраглих знайти належний застосунок своїм спроможностям і талантам. Щоб утілити таке поривання в життя, планувати майбутню кар’єру слід ще на початку університетських студій.

Continue reading

Майстер-клас:

Міжкультурні

компетенції

Майстер-клас для освітян
і студентства

3.11.2021

Як домогтися того, щоб контакти між різними культурами були повсякчас відкритими, людяними й приязними? Як зводити й укріплювати емоційні мости, потрібні для міжкультурних взаємин? Як налагоджувати діалог із представниками багатьох культур одночасно?

На зазначених уміннях, а також на опануванні ними в межах нинішньої освітньої системи було сфокусовано увагу в рамках Майстер-класу, який Київська школа дипломатичних мистецтв провела разом із нашою гостею – експерткою з питань міжкультурних компетенцій пані Вікторією Спащенко.

Continue reading

Семінаріум КШДМ:

Як навчати

публічній

дипломатії?

Семінар п. Вівіан Уокер
для українських
освітян

22 вересня 2021 року

22 вересня 2021 року Київська школа дипломатичних мистецтв розпочала серію семінарів “Розвиток навчальних програм із публічної дипломатії”. 

Роль Менторки нашого першого заходу в рамках зазначеної програми виконала пані Вівіан Уокер, Виконавча директорка Консультативної комісії США з питань публічної дипломатії при Державному департаменті США.

Continue reading

Наш проект:

Міжкультурна дипломатія,

національні спільноти

й вища освіта:

Співробітництво
заради гідного навчання
майбутніх будівників
миру

Східна Європа (а особливо розложисті околії Чорного моря) – це простір національної, етнічної й культурної багатоманітності. Злагода та взаємна симпатія поміж усіма його народами, беремося стверджувати, є найбільш справдешньою запорукою миру в названій частині світу.

Відтак очевидно, що між спільнотами регіону слід розбудовувати тривкі комунікаційні мости для постійних людських зносин. Першорядну роль у такому будівництвові, ясна річ, спроможні зіграти ті особи, що мають повсякденний досвід міжкультурних контактів. До їхнього товариства, на наше міцне переконання, закономірно належать представники національних меншин і корінних народів України. Вони ж здатні зробити і вагомий внесок у врегулювання поточних регіональних конфліктів, а також – у виконання завдань, пріоритетних для української зовнішньої політики.

Continue reading

Наукова тема КШДМ:

Ідея “історичної справедливості”

в міжнародних відносинах

Дмитро Іщенко

In 2014, Russia occupied Crimea, and that unexpected usurpation revealed a great deal of enduringly baffling challenges for international law. Their long list includes the policy of praising a blatant land-grab as ‘the restoration of historical fairness’. In the shadow of such rhetoric, we may wonder how the existing system of multilateral diplomacy is to withstand this peculiar style of legitimization.

Continue reading

До історії української дипломатії:

Григір Орлик, Грегуар д’Орлік і зовнішня політика Франції у вісімнадцятому сторіччі

Дмитро Іщенко

Стаття англійькою мовою

In the current travails of Eastern Europe, Ukraine (just as any other polity endeavoring to defend its interests) is bound to rely on the finesse of her Diplomatic Service. And that makes the history of the aforementioned institution a fitting subject for at least a brief review. Continue reading