Круглі столи

Київської школи дипломатичних мистецтв:

Дипломатія й література

Сер Ернест Сетоу (1843-1929), один із найприкметніших велетів світової дипломатії, залишив удячним нащадкам щедротний письменницький спадок. До цього патримоніуму, разом із рештою вишуканих трактатів, належать украй елегантно складені «Настанови до дипломатичної практики», вперше видані 1917 року.

У вказаному творові, найбільш знаному з тих, що вийшли з-під пера сера Ернеста, окреслено риси, які, на переконання зазначеного автора, мають бути неодмінно притаманними дипломатові.

Поміж них – така: «A mind trained by the study of the best literature, and by that of history» («Розум, натренований вивченням найкращої літератури, а ще – знаттям історії»).

Київська школа дипломатичних мистецтв обрала процитоване формулювання як головну тему для постійної серії круглих столів, котрі ми проводимо поряд із іншими нашими заходами.

Інтелектуально втішливі й, одночасно, орієнтовані на практичність, наші конверзації сфокусовано на таких питаннях:

 
Що слід читати сучасним дипломатам?
Які курси з літератури потрібно включити до програм із професійної підготовки?
Які літературні тексти допоможуть здобути знання з історії, потрібні для дипломатичної діяльності?
Як знайомство зі світовою літературою може посприяти в розвоєві публічної дипломатії?
 

Поряд із затишними розмовами науковців ми організовуємо й значно ширші зібрання. Поєднуючи формати фізичної присутності та телекомунікаційного зв’язку, вони збирають експертів-міжнародників, членів дипломатичного корпусу й інших високовчених індивідів, зацікавлених розмислами про місце культури в міжнародних відносинах.

Наше товариство радо вітатиме всіх нових учасників даного полілогу як на загальноукраїнському, так і на трансконтинентальному рівнях.

 

 

Анонси заходів, що відбуватимуться в рамках серії

«Дипломатія й література»,

ми поширюватимемо окремо.

 

 

 

 

 

Сера Ернеста Сетоу цитовано за: Satow, Ernest Mason. A Guide to Diplomatic Practice. Third edition. London, NY, Toronto. Longmans, Green. and Co., 1932. P.120